Ngày 27/7, FTEL lập Quỹ mang tên “Chung Tay” nhận đóng góp và chia sẻ tùy tâm từ các CBNV FTEL, FTI, TIN, PNC. Quỹ Chung tay hướng tới các trường hợp người FTEL là F0, F1 hoặc đang gặp khó khăn do dịch; Người thân của CBNV FTEL.

“Trong khó khăn dịch bệnh, tinh thần đồng đội, tinh thần đùm bọc, hỗ trợ lẫn nhau của người FTEL là yếu tố quan trọng nhất giúp chúng ta có thể vượt ra khỏi tình huống khó khăn này.

Thay mặt Ban Điều hành, tôi xin kêu gọi người FTEL cùng chung tay hỗ trợ cho chương trình. Tôi kêu gọi mỗi bạn, nếu có khả năng hãy đóng góp bằng tiền mặt, ít nhiều đều tốt vào quỹ Chung tay.” – Tổng Giám đốc Hoàng Việt Anh chia sẻ.

FTEL THÀNH LẬP QUỸ CHUNG TAY

ỦNG HỘ GÓP QUỸ

CẦN GIÚP ĐỠ?

© 2021 Quỹ Chung Tay FPT Telecom. All rights reserved